Archive for February, 2011

Ostatnie wydarzenia na świecie, Egipt, Tunezja. Prognoza przyszłych wojen, rewolucji, separatyzm i katastrof

Thursday, February 10th, 2011

W sobotę, 12 lutego 2011 w 14:00 XIX posiedzenie Ukraińskiego Tradycjonalistą Club.

Temat: “Ostatnie wydarzenia na świecie, Egipt, Tunezja. Prognoza przyszłych wojen, rewolucji, separatyzm i katastrof

W prezentacji i dyskusji. Goście z zagranicy: …read more

Последние события в мире, Египет, Тунис. Прогноз будущих войн, революций, сепаратизмов и катастроф

Thursday, February 10th, 2011

В субботу 12 февраля 2011 года в 15:00 состоится XIX заседание Украинского Традиционалистского Клуба.

Тема: “Последние события в мире, Египет, Тунис. Прогноз будущих войн, революций, сепаратизмов и катастроф ”

В программе доклады и дискуссия. Гости из-за рубежа: …read more

Día del Recuerdo de Luis XVI

Thursday, February 10th, 2011

Día del Recuerdo de Luis XVI

———————————————————–

Herinnering aan Louis XVI

Thursday, February 10th, 2011

Herinnering aan Louis XVI

————————————————————

Gedenktag von Louis XVI

Thursday, February 10th, 2011

Gedenktag von Louis XVI

————————————————————

День памяти Людовика XVI

Thursday, February 10th, 2011

День памяти Людовика XVI

———————————————————–

Giorno della Memoria di Luigi XVI

Thursday, February 10th, 2011

Giorno della Memoria di Luigi XVI

————————————————————

Dzień Pamięci Ludwika XVI

Thursday, February 10th, 2011

Dzień Pamięci Ludwika XVI

———————————————————–

Ημέρα Μνήμης του Louis XVI

Thursday, February 10th, 2011

Ημέρα Μνήμης του Louis XVI

———————————————————–

Minnesdagen av Ludvig XVI

Thursday, February 10th, 2011

Minnesdagen av Ludvig XVI

————————————————————