Archive for March, 2011

«Новий націоналізм» Ернста Юнґера як метафізичний кодекс «нового людського типу»

Tuesday, March 1st, 2011

Олена Семеняка

«Новий націоналізм» Ернста Юнґера  як метафізичний кодекс «нового людського типу»

У статті досліджено концептуальні витоки програми «нового націоналізму» Ернста Юнґера, який бере початок у «переживанні війни» (Кriegserlebnis) «нового людського типу» та явищі фронтового братства, а також розкрито зміст цієї новизни щодо класичних модерних ідеологій та сусідніх політичних рухів міжвоєнної Німеччини. …read more