Archive for April, 2011

Традиціоналістська Циклічна Парадиґма Проти Модерністської Парадиґми Лінійного «Прогресу»

Sunday, April 17th, 2011
Доктор К.Р. Болтон
Академія Соціальних та Політичних Досліджень

Це есе досліджує історичні перспективи ряду Високих Культур і приходить до висновку, що загальний Традиційний світогляд базується на циклічному підході, який сприймає ріст, розквіт і загибель суспільств (а ширше – цивілізацій) за аналогією з циклами пір року. Значення традиціоналістського підходу розглядається як предикативний метод з більшою закономірністю ніж нетрадиціоналістські підходи до історії, які є лінійними, дарвіністськими та “прогресивними”. З огляду на традиціоналістське сприйняття, багато чого з того, що сьогодні називається “прогрес” може бути сприйняте як “нічого нового під сонцем”, а точніше як відтворення симптомів культурного занепаду, які проявлялись тисячі років в аналогічних циклах попередніх цивілізацій. …read more