Archive for April, 2012

Джонатан Боуден – «Ніцшеанська Електростанція»

Sunday, April 29th, 2012

Jonathan BowdenМоє перше знайомство з роботою Джонатана Боудена було результатом пошуку в мережі «Інтернет» в ході дослідження лівої ідеології. В той час я депрограмував себе після років університетської розумової деформації, протягом яких я не вивчив нічого цінного, крім того, як повторювати за своїми викладачами ходячі затерті гасла.

Коли я слухав промову Боудена «Марксизм та Франкфурстська школа», я знав, що я натрапив на справжнього, динамічного інтелектуала, на відміну від системних найманих писак, дилетантів і шарлатанів так званих навчальних інституцій. Виклад був бездоганним, без «емів» і «ерів», малапропізмів та неточностей.

Після того, як я старанно переслухав декілька разів щільний та інтенсивний інтелектуальний потік лекції Джонатана і докладно занотував її, я вирішив написати на електронну пошту великій людині та висловити їй своє захоплення її роботою. Пізніше того самого дня він відповів, попросивши мою адресу, щоб відправити мені копію своєї книжки “Апокаліпсис ТВ,” – уявний діалог між традиційним християнином та язичником про кризу нашого часу. …read more

Jonathan Bowden- Nietzschean Powerhouse

Friday, April 27th, 2012

Jonathan Bowden

My first contact with the work of Jonathan Bowden was the result of an internet search while researching leftist ideology. At the time, I was deprogramming myself after years of university mind-warping, during which time I learned nothing of any value, only how to repeat back to my tutors the current approved slogans.

 As I listened to Bowden’s oration “Marxism and The Frankfurt School” I knew I had stumbled upon an authentic, dynamic intellectual, unlike the system hacks, dilettantes and charlatans of the so-called education institutions. The delivery was flawless, without “ums” or “ers”, malapropisms or inaccuracies.

 After diligently re-listening several times to the dense and intense intellectual barrage which was Jonathan’s lecture and making detailed notes I decided to e-mail the great man and forward my appreciation of his work. Later that day he replied, asking for my address as he wanted to send me a copy of his book “Apocalypse TV”, a fictional dialogue between a traditional Christian and a pagan on the crisis of our times.

Thoroughly inspired by his work I decided to contact the local branch of a certain reactionary party he was associated with during that period. In a short time after receiving the book I was extremely delighted to be informed via text message that Jonathan was giving a speech near to my home town. The surreptitious way in which we met at a supermarket car park which functioned as a re-direction point added to my already excited mindset, I felt like a teenager going to a metal concert for the first time. …read more

DRUVIS

Wednesday, April 18th, 2012

В неділю 22 квітня о 13:00 в Києві відбудеться зустріч з білоруським філософом-традиціоналістом, редактором альманаху “DRUVIS”, одним із засновників проекту “Цитадель” Олексієм Дзермантом.

Альманах “DRUVIS” – одне з найбільш якісних і презентативних видань традиціоналістського напрямку в Східній Європі. Серед тем, які висвітлюються на його сторінках: походження індоєвропейців, балто-слов’янська модель світу, язичницька спадщина, регіон Великого Князівства Литовського, Європейська Імперія і багато іншого. У своєму виступі Олексій Дзермант докладно розповість про генезис і особливості білоруського традиціоналізму, основних ідеологічних принципах проекту “Цитадель”, перспективи білорусько-української геополітичного союзу як основи нової Європи.

Місце проведення: Культ Ра (Київ, Володимирська 4)