Archive for September, 2012

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ МИРЧИ ЭЛИАДЕ

Tuesday, September 18th, 2012

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕЛИГИОВЕДОВ

ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДУХОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

АССОЦИАЦИЯ ФИР

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «AGHLAQIN»

При информационной поддержке портала «RELIGIOUSLIFE.RU»

проводят

круглый стол

«ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ МИРЧИ ЭЛИАДЕ»

10 ноября 2012 года, г. Донецк, Украина …read more

Meditations on Ukraine

Monday, September 17th, 2012

As a Ukrainian friend once said of Western postmodernity: it is “a way to convert everything into banality.” Everything about the values and schizophrenic fragmented subjectivity of video games, internet personas and synthetic sub-cultures is completely asinine and destined for collapse. As someone who responds the pull of the archaic, I feel completely alienated in the West, totally at odds with the prevailing society of madness, almost as an agent behind enemy lines. Perhaps this is literally true, and I have declared war on the postmodern world.

One can, if sensitive to such things, detect a loathing in the West of today for aesthetics. Any standards of beauty or decency -whether this be in the arts or garments- are trashed and ironic blends of utterly ridiculous and incongruous styles are mashed together. Such a contrast to my friends of the Ukrainian Traditionalist Club who are sartorial archeofuturists, often combining a sharp suit with an ancient vyshyvanka. …read more

«ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ»: ДІАЛОГ ЕРНСТА ЮНҐЕРА ТА МАРТІНА ГАЙДЕҐҐЕРА ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НІГІЛІЗМ

Saturday, September 15th, 2012

У статті відтворено дискусію видатних німецьких філософів Ернста Юнґера (1895–1998) та Мартіна Гайдеґґера (1889–1976) про європейський нігілізм, його сучасну фазу та можливі шляхи його подолання («переходу через лінію»), а також показано зв’язок їхнього діалогу з консервативно-революційними ідеями Е. Юнґера. Розкрито сутність нігілізму та його місце в метафізичній динаміці модерну згідно з філософським баченням мислителів.

Ключові слова: нігілізм, метафізика, консервативна революція, лінія, повернення богів, Робітник, воля до влади, техніка, модерн.

Оскільки першим західноєвропейським філософом, що діагностував «смерть бога» та передбачив розростання пустелі нігілізму метафізичними теренами Європи, був Фрідріх Ніцше, стисле окреслення його концептуального внеску є необхідною преамбулою для розуміння підстав діалогу видатних співвітчизників мислителя Ернста Юнґера та Мартіна Гайдеґґера щодо сутності європейського нігілізму. Адже, навіть якби в роздумах Е. Юнґера й М. Гайдеґґера не було постійних референцій до текстів Ф. Ніцше, обидва німецькі філософи уславились як теоретики широкого ідеократичного руху «консервативна революція», становлення якої припало на 20–30-ті роки міжвоєнної Німеччини й котра, на думку одного з її засновників Томаса Манна, є нічим іншим, як політичною проекцією ніцшеанства як єдності «консерватизму» й «революції» («синтезу просвітництва та віри, свободи й оков, духу та плоті, «Бога» та “світу”» [5, с. 75]. …read more

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ І ТРАДИЦІОНАЛІЗМ МІРЧІ ЕЛІАДЕ

Saturday, September 15th, 2012

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ

ЦЕНТР РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МІЖНАРОДНИХ ДУХОВНИХ СТОСУНКІВ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

АСОЦІАЦІЯ ФІР

ТВОРЧА ГРУПА «AGHLAQIN»

За інформаційної підтримки порталу «RELIGIOUS-LIFE.RU»

проводять

круглий стіл

«ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ І ТРАДИЦІОНАЛІЗМ МІРЧІ ЕЛІАДЕ»

10 листопада 2012 року, м. Донецьк, Україна

Мета круглого столу – розкрити місце і роль внеску Мірчі Еліаде у розвиток наук про релігію, виявити співвідношення і точки перетину традиціоналізму та феноменології релігії в дослідницькому підході Еліаде. …read more

КОГДА БОГИ СЛЫШАТ ЗОВ: КОНСЕРВАТИВНО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «ЧЁРНОГО ИСКУССТВА»

Wednesday, September 5th, 2012

I. Black Metal: субкультура или контркультура? Методологические основания исследования

Black Metal разделяет участь всех комплексных и многогранных явлений, которые выходят за рамки узкой жанровой идентичности и, подобно гегельянскому философу, способному «схватить эпоху в мысли», всегда опережают наше время, либо утверждая, либо тотально отрицая духовные устои той эпохи, в которой мы живём. И то, и другое требует умения взглянуть на неё с расстояния. Неоспоримый продукт модерна, блэк вместе с тем твёрдо приговаривает современность к смерти. Не только по отношению к христианству, это одно большое «Анти» касательно всего, что полагается хоть сколько-нибудь ценным для среднестатистического члена западного общества: от конвенциональных представлений о добре и красоте до метафизического бытия как такового. Иными словами, Чёрное Искусство с первого же взгляда кажется ярчайшим воплощением активно-нигилистической фазы в метафизическом процессе переоценки всех ценностей, возвещённом Фридрихом Ницше. Довольно показательны, к примеру, следующие названия альбомов норвежцев Gorgoroth: “Destroyer – Or About How To Philosophize With the Hammer” или “Twilight of the Idols (In Conspiracy with Satan)”. …read more