Archive for January, 2013

Уроки Карла Шмітта: наскільки політичний “політичний лібералізм” Джона Ролза?

Sunday, January 13th, 2013
Карл Шмітт (1912)

Карл Шмітт (1912)

Якщо абстрагуватися від рейтингу сучасних провідних філософів політики, індексів цитування і т. д., робота Джона Ролза «Політичний лібералізм» стала предметом нашого дослідницького інтересу насамперед через епітет «політичний», яким наділено лібералізм у заголовку праці. Зокрема, нам було цікаво перевірити свої очікування від його роботи з огляду на таке питання: чи має це поняття («політичний лібералізм») свій специфічний зміст, відмінний від підстав усталеної рубрикації на політичний, економічний, соціальний і т. д. лібералізм, і якщо так, то що саме вкладає в нього автор?

Сам Ролз, звичайно, також усвідомлював важливість деяких роз’яснень з цього приводу, хоча вичерпного коментарю одразу він не надає: «…Мені здається, що я вкладаю у цю словосполуку зовсім інший зміст, ніж той, який може припускати читач. Тож мені, либонь, годиться почати з визначення політичного лібералізму та пояснити, чому я називаю його «політичним». Але який сенс давати визначення у перших же рядках?  Тож я краще почну з першого фундаментального питання про політичну справедливість у демократичному суспільстві…» [3, с. 29]

Також не будемо робити таємниці з того, праця якого саме автора безпосередньо спонукала нас замислитись над цим складним питанням. Звичайно, це відома праця Карла Шмітта «Поняття політичного», яка була опублікована ще в 1927 році …read more

САМОТНЯ СТЕЖИНА ТУЛЬЧИНСЬКОГО МІСТИКА (ВНУТРІШНЯ БІОГРАФІЯ ЄВГЕНА СВАРОЖИЧА (СМІРНОВА)

Wednesday, January 9th, 2013

Написати цю статтю мене спонукали певні обставини. Добрі люди з вінницького телебачення зняли невеликий сюжет про мого тата, до мене все частіше з запитаннями про долю батька звертаються різні люди… Є книга поезій, декілька офіційних біографій.

Але цілісний образ тата буде цілком неможливим без оповіді про найголовніше в його житті – містику. Це найголовніше було й найпотаємнішим. Достеменно знав і знаю Сварожича-містика лише я, його син.

… “Містика” – з грецької – “причетність до Таїни, буття Таїною”. По-українському найточніше рікти – “Диводія”.

Життя звичайної людини – це різні форми каламутного сну та відволічення від себе через зріз сірої буденності. Така особа цілком і повністю зумовлена культурою та домінуючою формою програмування її свідомості. Тобто по суті вона є робот-тварина. Відповідно результат такого буття – хронічна невдоволеність і біль душі. Звідси й поширені компенсації через алкоголь, наркотики тощо… …read more

Консервативная Революция как мифологический модернизм

Tuesday, January 8th, 2013
Барух (Бенедикт) Спіноза

Бенедикт (Барух) Спиноза

Со всем сказанным Святославом Вышинским в статье «Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная Революция» [3] по сути стоит согласиться, предварительно ещё раз остановившись на принципиальных моментах Традиции, Консервации и Революции как таковых, которые делают эту тему воистину неисчерпаемой для прояснения. Впрочем, согласно «Этике» Бенедикта Спинозы, это и есть путём освобождения от рабства у аффектов, обусловленного пассивностью и смутностью сознания, то есть высшей реализацией человека как существа, наделённого «интеллектуальной любовью к Богу», понятому как чистая активность, что, в свою очередь, указывает на метафизическую подоплёку далеко не всегда поверхностного и «контринициатического» модерного «активизма»… …read more

Порівняння ідеології німецької консервативної революції та українського консерватизму

Tuesday, January 8th, 2013
Армін Молер

Армін Молер

Хоча термін «консервативна революція» (далі КР. – прим. автора) ввійшов в академічний обіг не вчора і навіть не десять років тому, а в далекому 1950 р., коли соратник Ернста Юнґера, одного із найвидатніших теоретиків КР, німецько-швейцарський історик Армін Молер видав в форматі монографії написану під керівництвом Карла Ясперса й Германа Шмаленбаха дисертацію «Консервативна Революція в Німеччині: 1918-1932» [2], дискусії стосовно його змісту не припиняються і досі. Як і варто очікувати, більшість із них стосуються наступних проблемних питань: хронологічні (і географічні) межі явища; співвідношення з консервативною традицією (наскільки «консервативна» КР – адже поняття «революції» в словосполученні не випадкове – чи тотожні поняття КР й революційного консерватизму); концептуальний арсенал КР (її ключові філософсько-політичні поняття та принципи); різновиди самого напряму та склад представників. І попри те, що, судячи із заголовку праці Молера, питання щодо історичних рамок руху мало би відпасти, концептуальні витоки КР простежують уже у Фіхте й Гердера [5], хоча як цілісна ідеологія вона оформилася саме в роки першої світової війни, а час створення основних консервативно-революційних творів явно не вичерпано міжвоєнною Німеччиною, не кажучи про спостереження дослідників з приводу хвилі консервативно-революційного ренесансу в ряді країн сучасного світу [1]. …read more

Памфіл Юркевич у філософських дискусіях доби нігілізму

Monday, January 7th, 2013
Рафаель. Афінська Школа (фрагмент фрески)

Рафаель. Афінська Школа (фрагмент фрески)

Полеміка між «матеріалістами» й «ідеалістами», нехай і не у формі з’ясування того, що ж є первинним – дух або матерія, майже настільки давня, як і сама філософія. Уже Платону не здається перебільшенням висловлюватись в термінах гігантомахії з приводу статусу буття, учасники одного з таборів якої «стверджують, ніби існує тільки те, що уможливлює дотик і відчуття, і визнають тіла й буття тим самим, всіх же тих, хто говорить, ніби існує дещо безтілесне, вони обливають презирством, більше нічого не бажаючи чути» [4, 246b]. Наведений уривок із «Софіста» може вважатися на диво влучною прелюдією до «гігантомахії» випускників КДА з представниками радикальної інтелігенції, а саме Памфіла Юркевича і Ореста Новицького з Миколою Чернишевським та його однодумцями з часопису «Современник».

Офіційно початок полеміки припадає на 1860 рік, хоча обидва київські філософи критикували дедалі більше популярні вульгарно-матеріалістичні погляди й до свого вимушеного знайомства з їх переконаним апологетом Чернишевським. …read more