Archive for March, 2013

Valhalla Rising как миф о новом начале

Monday, March 18th, 2013

Рецензия на фильм «Валгалла: Сага о викинге»

(“Valhalla Rising,” 2009)

Valhalla-Rising«Свихнутая и безумная медитация о войне, религии и национальном строительстве» – эта характеристика, данная в одном из трейлеров к фильму, как нельзя лучше подходит для описания того, что на самом деле происходит в этом воистину по преимуществу медитативном и философском вопреки обещанной «саге о викинге» кинематографическом полотне. Безусловно, это произведение современной киноиндустрии, снятое небезызвестным Николасом Виндингом Рефном (Nicolas Winding Refn), который, в придачу к своим режиссёрским заслугам, открыл миру гордость нынешнего датского кинематографа Мэдса Миккельсена (Mads Mikkelsen), превосходно сыгравшего главную роль в этом фильме, можно смело рекомендовать к просмотру каждому. В особенности всем интересующимся вопросами традиционализма, мифологии, истории и философии религии, однако не в «исследовательских» целях, а чуть ли не для выяснения сакраментального вопроса личного выбора религиозной веры, так как фильм явно преуспел в демонстрации того, насколько прямо эти вневременные и имперсональные материи касаются жизни современного западного человека, по своей силе и экспрессивной мощи ничем не уступая, скажем, лучшим образцам экзистенциальной прозы. …read more

Традиционализм. Традиции Востока. Академическая наука

Saturday, March 9th, 2013

3826 февраля 2013 года в Институте философии им. Г. С. Сковороды состоялось ХХІІ заседание Украинского Традиционалистического Клуба, ознаменовавшее новую веху в истории его развития как первое совместное мероприятие с академической организацией, а именно Семинаром исследователей восточных философий, который, соответственно, провел свою LXIV встречу при поддержке Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ). Толчком к сотрудничеству стал проявленный с обеих сторон живой интерес к авторам традиционалистского направления, известных своим ориентализмом, прежде всего в форме глубокого уважения к восточной метафизике и эзотерике и конкретных религиозных учений и традиций Востока. …read more

Традиціоналізм. Традиції Сходу. Академічна наука

Saturday, March 2nd, 2013

3826 лютого 2013 року в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди пройшло ХХІІ засідання Українського Традиціоналістичного Клубу, яке ознаменувало нову віху в історії його розвитку як перший спільний захід з академічною організацією, а саме Семінаром дослідників східних філософій, що, відповідно, провів свою LXIV зустріч, підтриману Асоціацією дослідників езотеризму й містицизму (АИЭМ). Поштовхом до співпраці став засвідчений з обох боків живий інтерес до авторів традиціоналістичного спрямування, відомих своїм орієнталізмом, насамперед у формі глибокої пошани до східної метафізики та езотерики й конкретних релігійних вчень й традицій Сходу. …read more

Презентація альманаху “Сівер” у Києві

Friday, March 1st, 2013

1325 лютого 2013 року в Києві відбулася довгоочікувана й знакова подія, а саме презентація нового білоруського альманаху «Сівер», яка сталася в рамках зустрічі з редколегією видання – однодумцями, колегами і друзями Українського Традиціоналістичного Клубу: Аляксєєм Дзєрмантом, Ягором Чуриловим та Пьотрою Пятровським.  …read more

Китайський вплив на творчість Езри Паунда

Friday, March 1st, 2013

ezra-pound-chinese-friends Коли Езру Паунда схопили червоні партизани наприкінці Другої Світової війни, він прихопив з собою дві книжки – Конфуція та англо-китайський словник. Зацікавленість Китаєм була не тимчасовим періодом в творчості великого поета, а життєвим інтересом. Ярлик “фашист” міцно закріпився над іменем Езри Паунда, який захоплювався Гітлером та Муссоліні, навіть після війни товаришував з активістами Ку-Клукс-Клану. Декого дивує, як він міг поєднувати свої “нацистські” захоплення з любов’ю до китайської культури. Та час проходить, політична кон’юнктура та чиїсь твердження зникають, а Китай, одна з найдавніших цивілізацій – лишається, в тому числі й в творчості Езри Паунда. Томас Стернз Еліот недарма називав його винахідником китайської поезії для нашого часу.

Жоден літератор ХХ століття не зробив стільки як Езра Паунд для культурного обміну Заходу та Китаю. Кажуть, Паунд привніс китайську мову, літературу, історію та філософію в англо-американський модернізм. В поезії Езри Паунда зустрічається латина, грецька, італійська, французькі мови, але не менше в ній і китайських ієрогліфів.

В 1913 році вдова американського орієнталіста Ернеста Фенолози передала Паунду пакунок записів та манускриптів цього дослідника. З цього починається дослідження Паундом китайської цивілізації і вже 1915 року вийшла його поетична збірка Cathay. …read more