Archive for December, 2013

Аналіз езотеричних концепцій у романі Густава Майринка «Янгол Західного вікна»

Friday, December 27th, 2013

МайринкФабула, образи і власне текстуальний масив роману Густава Майринка «Янгол Західного вікна» (1927) буквально перенасичені варіабельними алюзіями та ремінісценціями до відмінних, в чомусь навіть неспівмірних, містичних учень і традицій, що спровокувало досить неоднозначну реакцію як ординарних ерудитів-читачів, так і переконаних адептів тих чи інших форм езотеризму, що вбачали в авторських містичних екскурсах міфологічний і оккультний еклектицизм та довільність маніпулювання специфічною езотеричною метафорикою. Наприклад, чого лише варта описана устами одного з героїв роману синкретична містична система з елементами як мінімум герметизму, індуїзму та гностицизму, яка, гарантуючи необхідні умови для «виходу» з тіла», дозволяє неофіту поетапно «переступити поріг смерті», справити так зване «весілля в герметичному колі» зі своєю жіночою «другою половиною», «долучитися до немислимих магічних енергій», а відтак «здобути віднині право на реальне безсмертя свого Я», «зупинку колеса народжень» і для повного щастя на завершення набути особливого «божественного ступеня небесної ієрархії» [Тут і надалі цитовано за: 5. Майринк Г. Ангел Западного окна]. …read more

Воля до свободи як воля до ієрархії: консервативно-революційне обґрунтування монархії в «Язичницькому імперіалізмі» Юліуса Еволи

Monday, December 23rd, 2013

evola Юліус Евола, відомий у сучасних правих колах як найбільш реакційний мислитель планети, завдячує цією славою насамперед засновникові школи інтегрального традиціоналізму Рене Генону, під безвідносним інтелектуальним керівництвом якого гартувалася його думка. Остання, тим не менше, повністю вписується тільки у парадигму революційного консерватизму або принаймні такий популярний нині компромісний варіант між першим й другим, як радикальний традиціоналізм. Тією працею, в якій найяскравіше виявилися консервативно-революційні погляди італійського барона, по праву вважається його рання робота «Язичницький імперіалізм» (1928). Не менш класичною, однак, є і властива консервативним революціонерам відмова від своїх ранніх «гарячих» текстів, принаймні від їх перевидання, або, як мінімум, суттєва ревізія висловлених там ідей. …read more

Мирча Элиаде как «лёгкий» традиционалист

Friday, December 20th, 2013

  eliade«Легкий» или умеренный традиционализм отличается от традиционализма классического (геноновского) прежде всего тем, что не обязывает уходить от реальной жизни и противостоять современному миру. Если Рене Генона мы рассматриваем, прежде всего, как метафизика, личность Мирчи Элиаде намного более многогранная. Его так же можно назвать метафизиком, но он прежде всего историк религии, достигший наивысших академических вершин. Жизнь Элиаде намного более яркая, чем у Рене Генона, ведь Элиаде много путешествовал, был политиком, дипломатом, писателем, преподавал в университете. …read more

Мірча Еліаде: «забутий фашизм» та його «вічне повернення»

Friday, December 20th, 2013

Mircea Eliade operaІм’я румунського історика й феноменолога релігії, філософа, антрополога, письменника Мірчі Еліаде сьогодні наскільки широко відомо, настільки й високо шановано у світі. Цікаво, що як дослідник міфологій та міфопоетичних текстів найрізноманітніших традицій, він, тим не менше, зажив слави автора двох-трьох основних ідей, у радикальному формулюванні – «однієї», й насичених багатими ілюстративними матеріалами книжок, що, з огляду на структуралістську методологію дослідження (версії «Дюмезіля, Проппа – і Гете» [4]), якою послуговувався Еліаде, звучить вже не настільки дико для вух цінителів «проліферації теорій»: «Гете, ви знаєте, досліджуючи морфологію рослин, прийшов до висновку, що всі рослинні форми можна звести до так званої «першородної рослини», і закінчив тим, що ідентифікував цю Urplanze з листом […] Що ж до мене, то я, принаймні спочатку, думав так: щоб розібратися у цьому океані фактів, фігур, ритуалів, релігієзнавець повинен у своїй галузі шукати «первородну рослину», первообраз, тобто результат зустрічі людини зі святим» [4]. …read more

Лоран Озон: Орієнтири для політичного суверенітету європейських народів

Thursday, December 5th, 2013

Ozon2 7 грудня, о 15:00 відбудеться зустріч з Лораном ОЗОНОМ

На тему: “Орієнтири для політичного суверенітету європейських народів”

Лоран ОЗОН (Франція) – Політик, бізнесмен, мислитель-еколог, представник французьких нових правих (nouvelle droit)

Адреса події: м. Київ вул. М.Стельмаха 6-А, “Меморіал”