Archive for the ‘Едуард Юрченко’ Category

«За Бога, Князя та Вітчизну!»: права перемога в Ліхтенштейні.

Friday, July 6th, 2012

lichtenshtein

Референдум,  що вирішив долю нації.

Першого липня 2012 року в князівстві Ліхтенштейн відбувся референдум  присвячений проблемі скорочення повноважень князя . Його ініціаторами стали місцеві ліві, що об’єднались в рух «ваш голос має значення». Головною ідеєю було позбавлення монарха права абсолютного вето, яке він може накладати  не тільки на рішення парламенту але й на результати загальнонаціонального референдуму. Їм протистояв громадський рух «Ми – Ліхтенштейн», що поєднав в своїх лавах праву патріотичну громадськість країни.   Протистояння завершилось блискучою перемогою  правих : більш ніж 76 відсотків ліхтенштейнців  підтримали свого князя.

Цікавим є початок конфлікту . Все почалось з референдуму про легалізацію абортів в князівстві.  Треба зауважити , що заборона на аборти є в Ліхтенштейні досить жорсткою:  рік увязнення для жінки і три роки для лікаря  (крім випадків прямої загрози для життя матері). Як тільки  ця ідея була озвучена  ліво-ліберальною громадськістю, монарх зробив жорстку заяву. Його Світлість  підкреслив, що результати референдуму  він не затвердить ні за яких обставин, кількість голосів  на користь легалізації абортів його не цікавить  і його принципи як католицького монарха  важливіші за демократію. …read more

Микола Міхновський: батько модерного українського імперіалізму

Saturday, August 13th, 2011

Загально відомим є факт того, що саме Микола Міхновський виступив фундатором ідеї державної самостійності України, але маловідомим є те, що він не просто прагнув створення самостійної української держави, але й намагався перетворити українців в імперську націю. Особливо цікавим є те, що ця ідея Міхновського носила характер не теоретичної конструкції, а цілком конкретного практичного плану, який міг бути реалізований навесні 1917 року. Також цікавим є те, що в своїй боротьбі за встановлення української імперської домінації М. Міхновський намагався спертись на імператорську династію Голштейн-Готторп-Романових, а головним ворогом вважав російську революційну демократію. Більшості сучасних українських патріотів це може здатися дуже дивним, особливо враховуючи загальновідомі соціалістичні та республіканські симпатії молодого Миколи Міхновського та його напружені стосунки з владними структурами Російської імперії. Але не треба забувати те, що Микола Іванович був в першу чергу націоналістом, а форму правління та соціально-економічний устрій вважав інструментами для захисту інтересів української нації, яку він розумів, як етнічну спільноту, а не химеру так званої «політичної нації» породжену хворобливою уявою масонських ідеологів.

Але ми трохи забігаємо вперед. Для початку звернемось до мови історичних фактів, а точніше до докладної праці Віктора Андрієвського: «Микола Міхновський (нарис суспільно-політичної біографії)». Необхідно зауважити, що дана праця є найбільш повною і історично вірною біографічною працею присвяченою постаті Миколи Міхновського та його громадсько-політичній та ідеологічній діяльності. Ми вимушені навести достатньо розгорнуту цитату з даної праці.  …read more

Підстави Українського Імперіалізму: минуле, теперішнє, майбутнє

Monday, September 27th, 2010

Що таке імперія?

«Зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії, означив я як першу підставу націоналізму»

Дмитро Донцов

Існують різні визначення того, що таке імперія. Найбільш давнім і традиційним з них є визначення імперії як універсальної держави, що охоплює всі цивілізовані народи. В традиційному суспільстві поняття «цивілізований» фактично співпадало з поняттям «представник певної сакральної традиції». Скажімо Священна Римська імперія доби середньовіччя претендувала на роль універсальної держави всіх християн. Імперії традиційного світу уявлялись їх підданими як осередок порядку серед хаосу. Народи та культури, що знаходились за межами імперського кордону уявлялись як варварські та потенційно небезпечні. В своєму практичному втіленні традиційні імперії охоплювали культурно, расово та релігійно споріднені народи. Але універсалізм, що лежав в основі імперської ідеї нерідко підштовхував їх до експансії за межі свого природного етнокультурного ареалу. Це призводило або інфільтрації імперського простору чужим етнокультурним елементом, який не піддавався органічній інтеграції, що призводило або до кризи і загибелі імперського організму або до перетворення імперії в імперію колоніального типу. Імперії колоніального типу, на відміну від першого типу імперії характеризуються жорстким пануванням одних народів над іншими. Співіснування в межах імперського організму народів, що знаходяться на різних щабелях культурного розвитку неминуче призводить до встановлення жорсткої міжетнічної ієрархії. Як тільки ця ієрархія починає розмиватись розпочинаються процеси неорганічної асиміляції, які неминуче призводять до кризи та загибелі імперського організму. …read more

Едуард Юрченко: Що таке Нація?

Saturday, April 24th, 2010

Едуард Юрченко – Що таке традиціоналізм?

Sunday, March 14th, 2010

Конвергенція катастроф у XXI столітті: наслідки й можливі шляхи подолання кризи

Thursday, December 24th, 2009

Термін «конвергенція катастроф» увів у вжиток сучасний французький дослідник Гійом Фай. Цим словосполученням він означив потенційну можливість поєднання декількох глобальних катастроф у своєрідну мегакатастрофу, що одночасно здатне гранично посилити їхній сукупний руйнівний ефект.
Конвергенція катастроф загрожує людству вперше в його історії. …read more

Філософсько-теоретичні засади традиціоналістської парадигми

Thursday, December 24th, 2009

Останнім часом у різних країнах світу, і Європи зокрема, набирає популярності інтелектуальний напрям, що зазвичай іменується традиціоналізмом. Фундаментальною рисою його є апологетика традиційного суспільства та жорстка критика сучасності.  …read more